GDYS-201M多参数水质分析仪装箱单
超声波探伤仪
数字式超声波探伤仪
超声波探伤仪   超声波探伤仪  超声波探伤仪    超声波探伤仪厂家:13545068882
主 页 公司简介 产品展示 新闻中心 联系我们 在线留言
超声波探伤仪
超声波探伤仪
联系方式
联系人:薛晴
电话:027-86619996
手机:13545068882
传真:027-86619889
邮箱:vip@glmgs.com
给34572500留言 给34545781留言
超声波探伤仪
您的位置:网站首页 > 新闻中心 > 网站公告
GDYS-201M多参数水质分析仪装箱单 [已经被阅读2794次,管理员 添于2012-3-12]

 

GDYS-201M多参数水质分析仪装箱单

序号

    

单位

数量

    

 

仪器设备及配件

 

 

 

1 

仪器主机

1

 

2 

电源线

1

与主机配合使用

3 

迷你USB接口转接线

1

用于PC机与单机联机

4 

恒温消解器

1

用于消解总磷和COD

5 

恒温消解器电源线

1

与消解器配合使用

6 

盐度计

1

 

7 

pH

1

 

8 

温度计

1

 

9 

计算器

1

用于结果计算

10    

比色瓶

4

用于盛装水样或显色溶液

11    

比色瓶定位器

2

与比色瓶配合使用

12    

比色瓶盖

4

与比色瓶配合使用

13    

5cm比色皿

4

用于盛装显色溶液

14    

比色瓶(皿)清洗布

1

用于擦净比色瓶(皿)

15    

比色瓶固定架

1

用于固定比色瓶、砷吸收管或硫化氢装置连接

16    

电热恒温水浴锅

1

用于水浴加热

17    

水浴锅架

1

用于水浴时固定比色瓶

18    

试管夹

4

用于水浴时固定比色瓶

19    

溶解氧定位器

1

用于溶解氧玻璃管定位

20    

溶解氧样品杯

1

盛水样并辅助折断玻璃管

21    

剪刀

1

用于剪开试剂管

22    

3毫升塑料吸管

20

用于移取试剂或水样

23    

1001000微升移液器(大龙)

1

用于移取试剂或水样

24    

1001000微升移液器吸头

10

与移液器配合使用

25    

15毫升移液器(大龙)

1

用于移取试剂或水样

26    

15毫升移液器吸头

10

5毫升移液器配合使用

27    

0.45µm滤膜

1

用于过滤水样

28    

20毫升注射器

2

用于移取过滤水样

29    

针头式过滤器

2

与注射器配合使用

30    

塑料连接管

50

与注射器配合使用

   

1 

金属镊子

1

用于安装过滤棉

2 

塑料量杯

1

用于量取蒸馏水和水样

3 

250毫升样品瓶

3

用砷发生反应和装硫化氢水样

4 

砷发生瓶盖

2

与砷发生瓶配合使用

5 

硅橡胶密封圈

2

与砷发生瓶配合使用

6 

塑料塞子(或称密封塞)

2

与砷发生瓶盖配合使用

7 

硅橡胶导管

2

用于砷发生装置连接和导气

8 

玻璃导管

2

用于导气

9 

玻璃吸收管

2

用于装砷吸收液

10    

20毫升塑料提取瓶

2

用于稀释试剂或水样

11    

20毫升具塞玻璃提取瓶

2

用于滴定水样

12    

消解管

10

用于消解样品

13    

恒温消解器保护罩

1

与消解器配合使用

14    

数字式滴定器

1

用于滴定样品或移取试剂

15    

液滴计数瓶

4

用于滴定样品

16    

气泵

1

用于吹出游离硫化氢

17    

硫化氢瓶盖(带支撑管)

1

与样品瓶配合使用

18    

塑料过滤管

1

用于装过滤液

19    

塑料吸收管

1

用于装吸收液

20    

硅橡胶导管

3

用于硫化氢装置连接和导气

21    

带启子药勺

2

 

22    

小砂轮片

2

用于划开玻璃管试剂

23    

1毫升注射器

2

用于移取玻璃管中试剂

24    

长针头

2

与注射器配合使用

25    

铝合金箱

1

 

26    

工具箱

1

 

 

试剂

 

 

 

(一)           

余氯试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SY-2-1

1 

余氯试剂(一)

1

 

2 

余氯试剂(二)

50

 

(二)        

总氯试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SN-2-1

1 

总氯试剂(一)

1

 

 

序号

    

单位

数量

    

1 

总氯试剂(二)

50

 

2 

总氯试剂(三)

50

 

(一)        

氟化物试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SF-2-1

1 

氟化物试剂(一)

1

 

2 

氟化物试剂(二)

1

 

(二)        

亚硝酸盐氮试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SX-2-1

1 

亚硝酸盐氮试剂(一)

1

 

2 

亚硝酸盐氮试剂(二)

50

 

(三)        

铁试剂

 

 

试剂订货号: 4S101ST-2-1

1 

铁试剂(一)溶剂

1

 

2 

铁试剂(一)溶质

1

 

3 

铁试剂(二)

50

 

4 

铁试剂(三)

50

 

(四)        

锰试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SM-2-2

1 

锰试剂(一)

1

 

2 

锰试剂(二)

1

 

(五)        

溶解氧试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SR-1-1

1 

溶解氧试剂

50

 

(六)        

六价铬试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SG-2-1

1 

六价铬试剂(一)

1

 

2 

六价铬试剂(二)

50

 

(七)        

硫化物试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SV-2-1

1 

硫化物试剂(一)

1

 

2 

硫化物试剂(二)

1

 

(八)        

氨氮试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SA-2-1

1 

氨氮试剂(一)

1

 

2 

氨氮试剂(二)

50

 

(九)            

钙试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SI-2-1

1 

钙试剂(一)

1

 

2 

钙试剂(二)

1

 

(十)               

COD试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SQ-2-1

1 

COD试剂(一)

1

 

 

,

序号

    

单位

数量

    

1 

COD试剂(二)

1

 

(一)            

臭氧试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SC-2-1

1 

臭氧试剂(一)

1

 

2 

臭氧试剂(二)

50

 

3 

臭氧试剂(三)

50

 

(二)            

总磷试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SL-2-1

1 

总磷试剂(一)

1

 

2 

总磷试剂(二)

1

 

3 

总磷试剂(三)

1

 

(三)            

锌试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SO-2-1

1 

锌试剂(一)

1

 

2 

锌试剂(二)

1

 

3 

锌试剂(三)

1

 

(四)            

总硬度试剂

 

 

试剂订货号:4S102SB2-2-1

1 

总硬度试剂(一)

1

 

2 

总硬度试剂(二)

1

 

3 

总硬度试剂(三)

1

 

(五)            

铅试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SC-2-1

1 

铅试剂(一)

1

 

2 

铅试剂(二)

1

 

3 

铅试剂(三)

1

 

(六)     

镉试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SB-2-1

1 

镉试剂(一)

1

 

2 

镉试剂(二)

1

 

3 

镉试剂(三)

1

 

4 

镉试剂(四)

1

 

5 

镉试剂(五)

1

 

6 

镉试剂(六)

1

 

(七)            

pH试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SP-2-1

1 

pH试剂

1

 

(八)            

二氧化氯试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SE-2-2

1 

二氧化氯试剂(一)

1

 

 

序号

    

单位

数量

    

1 

二氧化氯试剂(二)

1

 

2 

二氧化氯试剂(三)

1

 

(一)               

甲醛试剂

 

 

试剂订货号:4S104SK-2-1

1 

甲醛试剂(一)

1

 

2 

甲醛试剂(二)

50

 

3 

甲醛试剂(三)

1

 

(二)               

硝酸盐氮试剂

 

 

试剂订货号:4S102SA2-2-1

1 

硝酸盐氮试剂(一)

1

 

2 

硝酸盐氮试剂(二)

1

 

3 

硝酸盐氮试剂(三)

1

 

4 

硝酸盐氮试剂(四)

1

 

(三)               

氯化物试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SL2-2-1

1 

氯化物试剂(一)

1

 

2 

氯化物试剂(二)

1

 

(四)               

铝试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SW-2-1

1 

铝试剂(一)

1

 

2 

铝试剂(二)

1

 

3 

铝试剂(三)

1

 

4 

铝试剂(四)

1

 

5 

铝试剂(五)

1

 

(五)               

三价铬试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SX-2-1

1 

三价铬试剂(一)

1

 

2 

三价铬试剂(二)

1

 

(六)               

镍试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SZ2-2-1

1 

镍试剂(一)

1

 

2 

镍试剂(二)

1

 

3 

镍试剂(三)

1

 

4 

镍试剂(四)

1

 

(七)               

银试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SW-2-1

1 

银试剂(一)

1

 

2 

银试剂(二)

1

 

3 

银试剂(三)

1

 

 

序号

    

单位

数量

    

1 

银试剂(四)

1

 

2 

银试剂(五)

1

 

(一)               

铜试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SN-2-1

1 

铜试剂(一)

1

 

2 

铜试剂(二)

1

 

(二)               

硫酸盐试剂

 

 

试剂订货号:4S102SH2-2-1

1 

硫酸盐试剂(一)

1

 

2 

硫酸盐试剂(二)

1

 

3 

硫酸盐试剂(三)

1

 

(三)            

砷试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SA2-1-1

1 

砷试剂

50

 

(四)               

氰化物试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SQ-2-1

1 

氰化物试剂(一)

1

 

2 

氰化物试剂(二)

1

 

3 

氰化物试剂(三)

50

 

4 

氰化物试剂(四)

50

 

(五)               

磷酸盐试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SY-2-1

1 

磷酸盐试剂(一)

50

 

2 

磷酸盐试剂(二)

1

 

(六)               

挥发酚试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SK-2-1

1 

挥发酚试剂(一)

1

 

2 

挥发酚试剂(二)

1

 

3 

挥发酚试剂(二)

1

 

4 

挥发酚试剂(三)

1

 

5 

挥发酚试剂(三)

1

 

(七)               

总硬度试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SB3-2-1

1 

总硬度试剂(一)

1

 

2 

总硬度试剂(二)

1

 

(八)               

次氯酸钠试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SJ-2-1

1 

次氯酸钠试剂(一)

1

 

2 

次氯酸钠试剂(二)

50

 

3 

次氯酸钠试剂(三)

50

 

 

序号

    

单位

数量

    

(一)               

钴试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SX-2-1

1 

钴试剂(一)

1

 

 

2 

钴试剂(二)

1

 

3 

钴试剂(三)

1

 

4 

钴试剂(四)

1

 

(二)               

钼试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SU-2-2

1 

钼试剂(一)

1

 

2 

钼试剂(二)

1

 

3 

钼试剂(三)

1

 

4 

钼试剂(四)

2

 

5 

 

 

钼试剂(五)

1

 

6 

钼试剂(六)

1

 

(三)               

正磷酸盐试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SY-2-1

1 

正磷酸盐试剂(一)

50

 

2 

正磷酸盐试剂(二)

1

 

(四)               

二氧化硅试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SR-2-1

1 

二氧化硅试剂(一)

1

 

2 

二氧化硅试剂(二)

1

 

3 

二氧化硅试剂(三)

50

 

(五)            

铬酸钠试剂

 

 

试剂订货号: 4S104SD-2-1

1 

铬酸钠试剂(一)

1

 

2 

铬酸钠试剂(二)

50

 

(六)               

汞试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SV2-2-1

1 

汞试剂(一)

1

 

2 

汞试剂(二)溶剂

2

 

3 

汞试剂(二)溶质

2

 

4 

汞试剂(三)

1

 

5 

汞试剂(四)

1

 

(七)               

硼试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SP-2-1

1 

硼试剂(一)

1

 

2 

硼试剂(二)

1

 

3 

硼试剂(三)

1

 

 

序号

    

单位

数量

    

1 

硼试剂(四)

1

 

(一)               

钾试剂

 

 

试剂订货号: 4S102ST-2-1

1 

钾试剂(一)

<, /SPAN>

1

 

2 

钾试剂(二)

1

 

3 

钾试剂(三)

1

 

(二)               

镁试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SE-2-2

1 

镁试剂(三)

2

 

2 

镁试剂(三)

2

 

3 

镁试剂(四)

1

 

4 

镁试剂(五)

1

 

(三)               

氯化物试剂滴

 

 

试剂订货号:4S102SL-2-1

5 

氯化物试剂(一)滴

1

 

6 

氯化物试剂(二)滴

5

 

(四)               

钠试剂

 

 

试剂订货号: NA-2-1

1 

钠试剂(一)

1

 

2 

钠试剂(二)

1

 

3 

钠试剂(三)

1

 

(五)               

矿化度试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SZ-2-2

1 

矿化度试剂(一)

1

 

2 

矿化度试剂(二)

1

 

3 

矿化度试剂(五)

2

 

4 

矿化度试剂(五)

2

 

5 

矿化度试剂(六)

1

 

6 

矿化度试剂(七)

1

 

(六)               

碳酸盐·重碳酸盐

 

 

试剂订货号: 4S103SJ-2-1

1 

碳酸盐·重碳酸盐试剂(一)

1

 

2 

碳酸盐·重碳酸盐试剂(二)

1

 

3 

碳酸盐·重碳酸盐试剂(三)

1

 

(七)               

清洁剂试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SF2-2-1

1 

清洁剂试剂(一)

1

 

2 

清洁剂试剂(二)

1

 

3 

清洁剂试剂(三)

1

 

 

序号

    

单位

数量

    

(一)            

氯化氰试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SQ2-2-1

1 

氯化氰试剂(一)

1

 

2 

氯化氰试剂(二)

1

 

3 

氯化氰试剂(三)

50

 

4 

氯化氰试剂(四)

50

 

(二)               

总碱度试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SI-2-1

1 

总碱度试剂(一)

1

 

2 

总碱度试剂(二)

1

 

3 

总碱度试剂(三)

1

 

(三)               

过氧乙酸试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SM-2-1

1 

过氧乙酸试剂

1

 

(四)               

碘试剂

 

 

试剂订货号: 4S101SD-1-1

1 

碘试剂(一)

50

 

2 

碘试剂(二)

50

 

(五)               

酸度试剂滴

 

 

试剂订货号: 4S104SE-2-1

1 

酸度试剂(一)滴

1

 

2 

酸度试剂(二)滴

1

 

(六)               

过氧化氢试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SC-2-1

1 

过氧化氢试剂

1

 

(七)               

尿素试剂

 

 

试剂订货号: 4S102SJ-2-1

1 

尿素试剂(一)

1

 

2 

尿素试剂(二)

1

 

(八)               

溴试剂

 

 

试剂订货号: 4S103SM-2-1

1 

溴试剂(一)

1

 

2 

溴试剂(二)

1

 

3 

溴试剂(三)

1

 

4 

溴试剂(四)

1

 

(九)            

铍试剂

 

 

试剂订货号:4S103SZ(Be)-2-1

1       

铍试剂(一)

1

 

2       

铍试剂(二)

1

 

3       

铍试剂(三)

1

 

4       

铍试剂(四)

1

 

 

序号

    

单位

数量

    

1       

铍试剂(五)

1

 

(一)               

CODmn